Algemene voorwaarden Veldspaat

24 september 2021

Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent, als u een samenwerking met ons aangaat.

A. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, handelingen en interventies van Veldspaat naar de cliënt.

B. Tarieven en betaling

De vastgestelde tarieven zijn terug te vinden op de website www.veldspaat.nl.
Betaling dient na afloop van de afspraak contant te worden voldaan. Indien gewenst kunt u een factuur krijgen.
Afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekering.

C. Annulering en wijziging van de afspraak

Annulering is mogelijk, mits 24 uur van tevoren telefonisch doorgegeven. Anders is Veldspaat genoodzaakt om annuleringskosten in rekening te brengen.
Wijzigen van een tijdstip is in overleg mogelijk. Neemt u hier graag, uiterlijk 24 uur van tevoren, telefonisch contact over op.

D. Aansprakelijkheid

Belangrijke informatie over de Peter Hess-klankmassage ter ontspanning.
De Peter Hess-klankmassage is in de eerste plaats bedoeld als totale ontspanningsmethode. Tijdens de klantontspanning kunnen lichaam, geest en ziel dagelijkse stress, zorgen en onzekerheden loslaten en kan een nieuwe, vrije en stabiele basis voor de ontwikkeling van heilzame processen ontstaan. In overleg met de behandelende arts/therapeut kan dit een genezingsproces begeleiden. Klankmassage, respectievelijk toepassing van klank is geen vervanging van behandeling door een arts of therapeut.
De cliënt is verantwoordelijk voor het zo compleet mogelijk doorgeven van relevante informatie. 
Veldspaat is niet aansprakelijk voor gevolgen indien de cliënt verzuimd heeft relevante informatie door te geven.
De verantwoordelijkheid voor het al dan niet opvolgen van gegeven adviezen ligt ten alle tijden bij de cliënt.

E. Klachten

Indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Veldspaat voor een gesprek en een klachtenafhandeling. Indien dit niet het gewenste effect heeft kunt u contact opnemen met Solopartners, waar Veldspaat een klachten- en geschillenregeling heeft.

F. Privacywaarborg

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving. Voor uw gegevens betekent dit dat Veldspaat niet meer gegevens vraagt dan strikt noodzakelijk. Te weten, uw naam, geboortedatum, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens heeft Veldspaat nodig om in geval van een wijziging van afspraak contact met u te kunnen opnemen. Uw geboortedatum is van belang om mensen met dezelfde naam van elkaar te kunnen scheiden. In het voorgesprek vraagt Veldspaat enkele medische gegevens, daar sommige medische aandoeningen een contra-indicatie zijn voor een klankmassage, of juist een aanpassing vereisen specifiek behorende bij die klachten. Veldspaat verwijdert deze gegevens een jaar na de laatste afspraak. De gegevens worden slechts op papier bewaard en zijn alleen toegankelijk voor Veldspaat zelf.